Anmäla kompostering av matavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäla kompostering av matavfall

Här kan du anmäla till Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd att du vill ha egen kompostering av matavfall.

Anmälan måste göras enligt: kap 5 §15 i Avfallsförordning (2020:614)

Förutsättningar

  • Du har tillstånd av fastighetsägaren om du ej själv äger fastigheten.
  • Komposten ska placeras minst 5 meter från fastighetsgränsen
  • Anläggningen ska anordnas och skötas i enlighet med tillverkarens anvisningar
  • Komposten ska vara skadedjurssäker
  • Anläggningen ska skötas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår
  • Uppkommen kompost ska användas på fastigheten

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande uppgifter för att kunna genomföra din ansökan

  • Bankid
  • intyg från fastighetsägare (om du ej själv äger fastigheten)

Vad händer sedan

 Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnds handläggare tar emot din ansökan i den ordning de kommer in.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa