Föreningsbidrag Bergs kommun

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun, du kommer till e-tjänsten genom att trycka på knappen "Starta e-tjänsten".

 

Uppgifter att ha till hands

För att använda vår e-tjänst för att söka föreningsbidrag behöver du ett inlogg till tjänsten. Inloggningen är inte personlig utan kopplad till föreningen. Om er förening saknar inlogg går det att skapa en ny användare direkt i e-tjänsten.

Du kan ansöka om följande föreningsbidrag

  • Kommunalt aktivitetsstöd
  • Drift- och underhållsbidrag
  • Folkbildningsbidrag
  • Förlustbidrag
  • Investeringsstöd
  • Lokalbidrag
  • Lokalt lönebidrag
  • Verksamhetsbidrag för samlingslokaler
  • Övriga bidrag

Läs mer om kommunala föreningsbidrag på berg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ett inlogg till föreningsregistret