Ansöka om tekniskt samråd

LÄS MER

Information till dig som vill boka tekniskt samråd

I samband med ditt bygglovsbeslut har du fått information om vilka handlingar som behövs för att kunna boka ett tekniskt samråd. Vänligen bifoga samtliga handlingar tillsammans med denna önskan om att boka tekniskt samråd.

Observera att vi endast kan boka en tid för tekniskt samråd om samtliga handlingar har inkommit till bygglovsavdelningen.

Uppgifter att ha till hands

  • BankID
  • Samtliga de handlingar som du har fått information tidigare att du måste bifoga.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten