Skicka meddelande till handläggare

LÄS MER

Uppgifter att ha till hands

Bank-ID

Genom att logga in med din e-legitimation kan du här lämna ett meddelande till din handläggare.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten