Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622). Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Observera att det måste vara en firmatecknare som gör ansökan.

Följande information och dokument kan behöva bifogas i e-tjänsten

 • Om sökande är ett bolag - redovisning av ägarförhållanden exempelvis aktiebok eller bolagsavtal
 • Om sökande är en förening – årsmötesprotokoll och stadgar
 • Intyg för godkänt kunskapsprov enligt alkohollagen
 • Köpe-/arrendeavtal för verksamheten
 • Dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Skalenlig planritning över serveringsstället
 • Hyres-, köpe- eller arrendeavtal för lokalen
 • Meny
 • Namn och personnummer på serveringsansvarig personal
 • Brandskyddsdokumentation eller annan beskrivning av brandskyddet

Avgifter och handläggningstid

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för den utredning som görs i samband med ansökan. Avgiften tas ut oavsett om serveringstillståndet beviljas eller ej. Om serveringstillstånd beviljas tas en årlig tillsynsavgift ut. Om något saknas kommer du att få komplettera ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett.

Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid på Bergs kommuns webbplats (berg.se) alternativt på Härjedalens kommuns webbplats (herjedalen.se)

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och
Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa