Om eservice.berg.se

Här finns de flesta av Berg kommuns tjänster och blanketter samlade på ett och samma ställe. En del tjänster är renodlade e-tjänster, vilket innebär att du kan utföra dem online vid din dator. De flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering med hjälp av e-legitimation.

Andra tjänster utför du genom att fylla i en blankett. Vissa blanketter kan du även fylla i online. Blanketten skriver du sedan ut och skriver under innan du skickar in den via mejl eller post. När du klickar på en tjänst får du upp all information du behöver veta för att utföra tjänsten samt kontaktuppgifter till vart du vänder sig för hjälp 

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

En del e-tjänster erbjuder möjligheten att spara en pågående ansökan innan du skickar in den. Inga obehöriga kan komma åt din sparade ansökan utan den sparas på en särskilt avdelad yta med begränsad åtkomst. Det är först när du tryckt på Skicka in som din ansökan skickas in och kan behandlas av handläggare hos kommunen.

Tillgänglighet

På eservice.berg.se finns det länkar till flera e-tjänster byggda i olika system. Själva portalen eservice.berg.se och vissa tjänster är byggda i systemet Open ePlatform. Läs mer om tillgänglighet i webbplatsens Tillgänglighetsredogörelse.

Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare. Om sidan inte visas korrekt eller om du får upp felmeddelanden, kan du behöva se över dina inställningar eller uppdatera din webbläsare.

Nedladdning av blanketter

Om en blankett laddas ner direkt eller öppnas i nytt fönster, beror på inställningar i din webbläsare. För att kunna öppna, fylla i och skriva ut PDF’er kan du behöva en programvara som stödjer det. Det finns kostnadsfria program som du kan ladda ner på internet.

E-legitimation och signering

Bergs kommun måste vara säker på vem det är som skickar in ett ärende via en e-tjänst. Därför kräver vissa e-tjänster att du loggar in och/eller signerar en ansökan via e-legitimation. 

Om du får tekniska problem, när du ska legitimera dig eller skriva under med en e-legitimation ska du kontakta den som utfärdade din e-legitimation.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Det kan innebära namn, personnummer, adresser, IP-nummer med mera.

Har du någon gång lämnat personuppgifter till Bergs kommun så har du rätt att ansöka om ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som finns registrerade på dig. Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter.

Kakor (cookies) 

På eservice.berg.se används session cookies vilka används för att hålla användaren inloggad och hjälpa till vid filtrering av e-tjänster. Så snart användaren stänger webbläsaren försvinner kakorna.