Ansöka om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst ansöker du om planbesked för Berg och Härjedalen.

Information

Om du önskar att kommunen ändrar en gällande detaljplan, upphäver en detaljplan eller upprättar en helt ny detaljplan ska du lämna in en ansökan om planbesked till kommunen. Kommunen ska besluta om ett planbesked inom fyra månader från det att ansökan med kompletta handlingar kommit in.

Vad innebär ett planbesked?

Planbesked är ett mycket tidigt principbeslut. Ett planbesked innebär endast att kommunen lämnar besked om en planläggning kan komma att inledas för det aktuella området eller inte. De synpunkter och omständigheter som kommer fram under planarbetet kan komma att leda till att planförslaget får en annorlunda inriktning eller utformning än det som ursprungligen föreslogs. Planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. I vissa fall kan planarbetet avbrytas. Ett positivt planbesked är inget slutgiltigt ställningstagande från kommunen sida. Ett beslut om planbesked kan inte överklagas.

Vad händer med din ansökan?

När du skickat in din ansökan registreras den. Miljö- och byggnadsnämndens planhandläggare gör sedan en bedömning av ansökan och föreslår ett beslut till Miljö- och byggnämnden. Innan miljö- och byggnadsnämnden tagit ett beslut har du möjlighet att återta din ansökan. När kommunen har beslutat i ärendet kommer du att informeras.

I det fall planhandläggarna avser att föreslå avslag till miljö- och byggnämnden kommer du kontaktas och erbjudas möjligheten att:

  1. Återta din ansökan, ingen kostnad utgår.
  2. Pröva din ansökan i Miljö- och byggnadsnämnden, vid ett avslag utgår kostnad för handläggningstid enligt beslutad timtaxa.

Avgifter

Miljö- och byggavdelningen tar ut en avgift på 20.000 kr för positivt beslut om planbesked.

Timtaxa för nedlagdtid vid avslag är 1050 kr per timme.

Som sökande betalar du både kostnaderna för planbesked och eventuell efterföljande planläggning.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation (Mobilt bank-id eller bank-id på fil)
  • Uppgifter om innehavare, fastighetsbeteckning

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och
Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa