Anmäla serveringsansvariga

LÄS MER

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande för att kunna genomföra en anmälan.

  • E-legitimation vid signering för dig som anmäler 
  • Personuppgifter om de serveringsansvariga

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa