Anmäla om ölförsäljning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för anmälan om ölförsäljning i detaljhandel eller servering.

5 kap 5 §, 8 kap 8 § alkohollagen
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation (Mobilt bank-id eller bank-id på fil)
  • Uppgifter om innehavare, försäljningsställe

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa