Säker inlämning av digitala handlingar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att skicka in digitala handlingar till Bergs kommun.

Observera att du ska inte använda denna e-tjänst om det finns en annan e-tjänst för ändamålet, t ex. Ansöka om barnomsorg, Ansöka om bygglov o.s.v.

Uppgifter att ha tillhands

 • E-legitimation (Mobilt bank-id eller bank-id på fil)
 • Adress och kontaktuppgifter
 • Dina digitala handlingar i något av nedanstående format
  • doc
  • docx
  • pdf
  • xls
  • xlsx
  • zip
  • jpg

Vad händer sedan

Handlingarna tas emot och skickas till en handläggare inom det område du valt som mottagare.

Ärendet med alla dess handlingarna tas bort efter 14 dagar efter att det behandlats av handläggare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa