Säker inlämning av digitala handlingar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att skicka in digitala handlingar till Bergs kommun.

Observera att du ska inte använda denna e-tjänst om det finns en annan e-tjänst för ändamålet, t ex. Ansöka om barnomsorg, Ansöka om bygglov o.s.v.

Uppgifter att ha tillhands

 • E-legitimation (Mobilt bank-id eller bank-id på fil)
 • Dina digitala handlingar i något av nedanstående format
  • doc
  • docx
  • pdf
  • xls
  • xlsx
  • zip
  • jpg

Vad händer sedan

Handlingarna tas emot och skickas till en handläggare inom det område du valt som mottagare.

Ärendet med alla dess handlingarna  tas bort inom 7 dagar efter att det behandlats av registrator.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa