Anmäla ändringar i ägarförhållanden avseende serveringstillstånd alkohol

LÄS MER

Anmälan ska göras i förväg, eller om ändringen inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

Som företrädare för bolaget använder du din egen e-legitimation för att signera anmälan.

Följande information och dokument kan behöva bifogas i e-tjänsten

  • Om du anmäler ändringar i styrelsen i ett bolag – registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Om du anmäler ändringar i styrelsen i en förening – årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte.
  • Om du anmäler förflyttning av aktier – aktiebok.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa