Anmäla ändringar i ägarförhållanden avseende serveringstillstånd alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ändrade ägarförhållanden enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622). Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Observera att det måste vara en firmatecknare som gör anmälan.

Följande information och dokument kan behöva bifogas i e-tjänsten

  • Om du anmäler ändringar i styrelsen i ett bolag – registreringsbevis från Bolagsverket eller bolagsavtal
  • Om du använder ändringar i styrelsen i en förening – årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte.
  • Om du anmäler förflyttning av aktier – aktiebok.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och
Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa