Anmäla ändringar i verksamheten avseende serveringstillstånd alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ändringar i verksamheten enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622). Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

Exempel på ändringar som ska anmälan är förändrad serveringsyta, ändrade serveringstider eller om ni planerar att påbörja rumsservering eller införa minibar på ett hotell med serveringstillstånd.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Observera att det måste vara en firmatecknare som gör anmälan.

Följande information och dokument kan behöva anges/bifogas i e-tjänsten

  • Planritning
  • Serveringstider

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och
Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa