Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck eller anmälan om provsmakning

LÄS MER

Här kan du som har ett stadigvarande serveringstillstånd göra anmälan om kryddning av spritdrycker, lokal för catering samt anordnande av provsmakning.

Efter anmälan enligt 8 kap 3 § alkohollagen till kommunen kan du som har ett stadigvarande serveringstillstånd, med rätt att servera spritdrycker, krydda spritdryck för servering som snaps i den egna verksamheten.

Vid cateringverksamhet ska, enligt 8 kap 4 § alkohollagen, den som innehar stadigvarande serveringstillstånd, inför varje serveringstillfälle, anmäla i vilken lokal serveringen ska äga rum. Anmälan ska godkännas av kommunen. Du kan behöva bifoga planritning över serveringslokalen.

Enligt 8 kap 6 § alkohollagen får den som innehar ett stadigvarande serveringstillstånd i sina serveringslokaler anordna provsmakning av de alkoholdrycker som ingår i serveringstillståndet. Innan arrangemanget äger rum måste en anmälan göras till kommunen.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation (Mobilt bank-id eller bank-id på fil)

  • Uppgifter om innehavare, serveringsställe

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa