Anhållan om reducerad barnomsorgsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst anhåller du som vårdnadshavare om reducerad barnomsorgsavgift om ditt barn varit sjukfrånvarande mer än 50% en månad.

Om ni är två vårdnadshavare, måste båda signera.

Frågor om e-tjänsten

Bergs kommun
bergs.kommun@berg.se
0687-161 00
www.berg.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
dataskyddsombud@berg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa