Anmälan till svenskundervisning - SFI / Registration for learning of Swedish for adult immigrants

LÄS MER

SFI är en grundläggande utbildning för dig som vill lära dig svenska. Du har rätt att studera på SFI om du är folkbokförd i Bergs kommun, har ett fullständigt personnummer, är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska. Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i Bergs kommun. Inom SFI finns det fyra kurser och tre studievägar. Du startar på lämplig nivå beroende på din studiebakgrund, dina studieförutsättningar och dina mål med studierna.

Efter din anmälan kommer du att bli kontaktad av Lärcentrum för ett kartläggningssamtal och ett startdatum för dina SFI-studier.

----------------------------

SFI (Swedish for immigrants) is a basic Swedish course for beginners.

You are entitled to SFI studies if you are:

  • registered to be residing in the Municipality of Berg
  • hold a Swedish social security number
  • 16 years or older
  • lacking basic Swedish skills

If you are an EU/EES citizen or a Swiss citizen you need to have the right of residence in Sweden and be registered to be residing in the Municipality of Berg.  SFI consists of four courses and three so called studie paths. You start at an appropriate level depending on your educational background, goals and other prerequisites.

After submitting your application, you will be contacted by Lärcentrum for a starting conversation and a starting date for your SFI studies.

Your personal data (name, address, e-mail address, telephone number and social security number/date of birth) are requested in this e-service. The data is processed as a legal document and will be stored forever. If you have any complaints or questions please contact utbildningsnamnden@berg.se. You are also entitled to leave a complaint through the Swedish Authority for Privacy Protection.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa