Intresseanmälan familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson eller extra vuxen

LÄS MER

Här kan du lämna intresse som uppdragstagare som familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj i Bergs kommun. I samband med att intresseanmälan lämnas kommer vi att ta telefonkontakt med dig för att förklara vad uppdragen innebär. 

Familjehem kallades tidigare fosterhem och innebär att barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj kan placeras i ett annat hem. Placering i familjehem kan vara för kortare eller längre tid.

Jourhem innebär att barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj kan placeras i ett annat hem under kortare, akuta placeringar.

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem och sin vardag en eller ett par gånger i månaden med huvudsyftet att ge tid och en trygg miljö för barnet.

En kontaktperson är någon som barn kan göra trevliga saker med, prata med och känna stöd ifrån. Vad man gör tillsammans utgår från barnens behov och intressen.

En Extra Vuxen är en person som ska finnas som stöd för ungdomar som har det jobbigt hemma. Du kan komma behöva ta emot barnet i ditt hem för övernattning.

Efter intresseanmälan kommer vi att kontakta dig och informera om det uppdrag du har lämnat intresse för. Du kan då välja att ansöka om att bli uppdragstagare, vilket innebär att en utredning inleds. Under utredningen kommer vi att be om samtycke för att inhämta uppgifter från belastnings- och misstankeregister. Om du blir godkänd som uppdragstagare kommer barnet att matchas mot dig/eran familj. För samtliga uppdrag utgår ersättning och arvode enligt SKR. Under processen har du rätt att få stöd, utbildning och handledning. 

Mer information om de olika uppdragen finns på berg.se. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa