Anmälan om installation/avinstallation av cistern

LÄS MER

Anmälan om installation av cistern enligt 1 kap. 1-3 §§ samt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5). Tillsynsmyndigheten ska informeras vid installation
av lagringsanordningar, eller hantering av brandfarlig vätska. Anmälan om avinstallation av cistern enligt 6 kap 1 § samma föreskrift.