Ansökan om att hålla orm/giftig orm inom detaljplanerat område

LÄS MER

Ansökan om att hålla orm/giftig orm inom detaljplanerat område. 9 kap 12§ MB och Lokala hälsoskyddsföreskrifter 2§.