Yttrande över borrning för bergvärme

LÄS MER

Närboende grannar som kan beröras av borrning för bergvärme ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 4 § miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar (ansökningsformulär och situationsplan där borrhål är markerade).


Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt borrhål mindre än 10 meter från din tomtgräns. När man installerat en värmepump kommer marken gradvis att kylas ned runt varje borrhål. Därför rekommenderas ett avstånd på cirka 20 meter mellan två eller flera separata borrhål för att värmepumparna ska uppnå god effekt. Om borrhålet är vinklat mäts avståndet från punkten mitt emellan hålets topp och botten. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer lämpligheten av borrplatsens lokalisering i varje enskilt fall.