Anmäl försäljning av e-cigaretter, påfyllnadspatroner och tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för anmälan om försäljning av e-cigaretter, påfyllnadspatroner och tobaksfria nikotinprodukter

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske, enligt 15 § 5 kap. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Försäljning får inte ske till den som inte fyllt 18 år.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation (Mobilt bank-id eller bank-id på fil)
  • Uppgifter om innehavare, försäljningsställe

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa