Ansökan om stöd och hjälp för äldre

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansöka om stöd och omsorg

Via denna e-tjänst kan du som behöver hjälp för att klara din vardag ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen. 

Även god man, förvaltare och fullmaktsinnehavare kan vara behjälplig att ansöka via den e-tjänst.

Om du är anhörig, närstående eller granne och tycker att en person behöver stöd eller far illa så gör du istället en anmälan.

 

Kostnad

Kommunen tar ut avgift enligt fastställd taxa 

 

Här kan du läsa mer om de olika insatserna som kommunen erbjuder:

 

Vad händer nu?

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din ansökan att registreras och  fördelas till en av våra handläggare.

Därefter sker ett utredningssamtal med handläggaren, antingen via hembesök, telefon eller via en vårdplanering digitalt via sjukhuset.
En utredning görs för att bedöma vilka behov av hjälp du har. Vid utredningen kommer du att få frågor om din:

  • sociala situation
  • boende
  • önskemål
  • egen förmåga
  • hälsotillstånd
  • problem i daglig livsföring
  • annat som du vill ta upp

 

Beslut

Efter utredningen är färdig tar handläggaren ett beslut.

 

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/uppdrag att bifoga, om du ansöker som företrädare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa