Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning

LÄS MER

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning

 

Denna tjänst innehåller för närvarande endast en blankett.

 

Blanketten fylls i och skickas in till Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning antingen via e-post mob@berg.se eller via post till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning

Medborgarhuset

842 80 Sveg

Frågor om e-tjänsten

Bergs kommun
bergs.kommun@berg.se
0687-161 00
www.berg.se