Ansökan om skolskjuts, läsåret 24/25 (grundskolan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola (ålder 6 - 15 år). 

Observera att handläggningstiden för ansökningar om skolskjuts är cirka en månad. Vid ansökningar som inkluderar växelvis boende är handläggningstiden något längre på grund av utredning av samordningsmöjligheter. 

Läs mer om skolskjuts på berg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bosatt i Bergs kommun
  • E-legitimation
  • Uppgift om avstånd till skola
  • Uppgift om elev
  • Vårdnadshavare ansöker

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa