Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registerutdrag enligt GDPR

Du  har rätt att få ett registerutdrag kostnadsfritt. Vill du begära fler registerutdrag har kommunen rätt att ta betalt för det.

I e-tjänsten får du ange inom vilka områden du önskar registerutdrag.

Din begäran om registerutdrag kommer att diarieföras och gallras efter två år.

Särskilt om registerutdrag gällande barn

Begäran om registerutdrag för barn kan göras av dess vårdnadshavare eller barnet själv. När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att ta del av ett fullständigt registerutdrag.

Är du ställföreträdare åt någon?

Som legal ställföreträdare kan du begära registerutdrag åt din huvudman, om huvudmannen inte kan göra det själv. Då behöver vi ha ett bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag. En handling som visar att du är behörig kan laddas upp i e-tjänsten.

Uppgifter att ha tillhands

  • Bankid
  • Bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag

Vad händer sedan

När kommunen tagit emot din begäran kommer du att få svar inom en månad och registerutdragen kommer att lämnas till dig i e-tjänsten. Du kommer att få ett automatiskt e-postmeddelande när kommunen har behandlat färdigt din begäran.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa