Ansöka om försörjningsstöd

LÄS MER

E-tjänst för att ansöka om försörjningsstöd

E-tjänsten har nu flyttat till ny sida, du blir dirigerad dit när du trycker på länken "Länk till e-tjänsten".

Här kan du ansöka om försörjningsstöd. För att kunna ansöka via denna e-tjänst behöver både du och din eventuella medsökande ha e-legitimation för att kunna logga in och signera ansökan.

 

Uppgifter att ha tillhands

  • Kontaktuppgifter till dig och din eventuella medsökande (namn, personnummer, adress, telefon)
  • Barns namn och personnummer, samt hur många dagar per månad de bor hos dig/er om de bor deltid
  • Bankkonto du vill att pengarna sätts in på eller adress för utbetalningskort
  • Hyresavi, kontoutdrag, inkomstbesked, fakturor och kvitton
  • Fullständig ekonomisk översikt (behövs var tredje månad samt när nytt bankkonto skapats)
  • Belopp för dina och din eventuella medsökandes inkomster
  • Belopp för de utgifter som du/ni vill ansöka om försörjningsstöd för

 

Vad händer sedan

Vidare kontakt och återkoppling sker på "mina sidor". Beslut om försörjningsstöd tas inom fjorton dagar från och med att din ansökan är komplett. 

 

Mer information om försörjningsstöd

Du kan läsa mer om när du har rätt till försörjningsstöd, vad som krävs av dig som får försörjningsstöd och annat på vår webbplats.

 

Läs mer om försörjningsstöd: 

https://www.berg.se/medborgare/omsorghjalpochvard/ekonomisktstodforsorjningsstod

Frågor om e-tjänsten

Bergs kommun
bergs.kommun@berg.se
0687-161 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och socialnämnden
dataskyddsombud@berg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Bergs kommun