Registrering av tillverkning, förädling eller distribution av produkter avsedda för kontakt med livsmedel

LÄS MER

Blankett för registrering av tillverkning, förädling eller distribution av produkter avsedda för kontakt med livsmedel

Frågor om e-tjänsten

Bergs kommun
bergs.kommun@berg.se
0687-16100
www.berg.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
dataskyddsombud@berg.se