Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för dig med ett befintligt stadigvarande tillstånd i Berg och Härjedalens kommun

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622).  Ett tillfälligt tillstånd är ett tillstånd som varar vid ett eller flera specifika tillfällen, dock max 12 tillfällen (dagar) per kalenderår.

För att använda den här e-tjänsten behöver du har ett befintligt stadigvarande tillstånd.

Om du inte har ett stadigvarande tillstånd, använd istället e-tjänsten Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.

Följande information och dokument kan behöva bifogas i e-tjänsten

  • Verksamhetsbeskrivning
  • Skalenlig planritning över serveringsstället
  • Hyres-, köpe- eller arrendeavtal för lokalen
  • Meny
  • Namn och personnummer på serveringsansvarig personal

Avgifter och handläggningstid

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för den utredning som görs i samband med ansökan. Avgiften tas ut oavsett om serveringstillståndet beviljas eller ej. Om något saknas kommer du att få komplettera ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett.

Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid på Bergs kommuns webbplats (berg.se) alternativt på Härjedalens kommuns webbplats (herjedalen.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa