Ansöka om delning av avgift för förskola och/eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som lever åtskilda, har gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos båda och båda har behov av omsorg kan ansöka om delning av avgiften.

Du kan bara ange ett barn per ärende. Har du fler barn som du vill göra ansökan för måste du göra ett ärende per barn.

Delningen innebär att barnets aktuella placering avslutas och två nya placeringar skapas. Vårdnadshavarna blir då var för sig ansvariga för en egen omsorgsplats.

Avgiften beräknas var för sig och baseras på det egna hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av plats kan platsen sägas upp och den av vårdnadshavarna som behåller sin plats blir vid uppsägningstidens slut betalningsansvarig för en hel omsorgsplats.

Platserna förfogas oberoende av varandra. Båda vårdnadshavarna har eget ansvar för att betala avgiften samt lämna in inkomstanmälan, schema och övriga uppgifter som krävs för den egna platsen. Platserna måste också sägas upp var för sig.

Delning av avgiften medges endast under förutsättning att båda vårdnadshavarna lämnar sitt signerade godkännande. I de fall där vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet att dela avgiften (signerat godkännande saknas) ska den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet räknas som platsinnehavare. Avgiften beräknas då på det hushållets sammanlagda inkomst.

För att ansökan ska behandlas krävs att båda vårdnadshavarna även lämnar in en ny inkomstanmälan.

Du kan använda e-tjänsten Ändrad inkomstuppgift för beräkning av förskole- / fritidshemsavgift för att ange dina/era inkomster.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa