Inkomst- och kostnadsuppgifter för beräkning av hemvårdsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du uppge inkomstuppgifter, boendekostnad och fördyrade levnadskostnader så att kommunen kan fastställa avgift för hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende, hemsjukvård och rehab. Om några av uppgifterna saknas eller är felaktiga riskerar ni att er hemvårdsavgift bli felaktig.

Observera

Om du har bostadstillägg från Pensionsmyndigheten ska förändringar rörande bostadskostnad meddelas till Pensionsmyndigheten där man ansöker om bostadstillägg (0771 776 776).

Förutsättningar

Du måste ha någon form av e-legitimation för att kunna använda denna e-tjänst.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)
  • Inkomstuppgifter 

Om inkomst- och kostnadsuppgifter uteblir debiteras högsta avgift enligt gällande maxtaxa.

Beslut

Du kommer att få ett nytt avgiftsbeslut vid varje förändring som gör att din vårdavgift påverkas. Det är därför viktigt att du tittar igenom beslutet noggrant. Uppgifter som rör dina inkomster skall meddelas till avgiftshandläggare, exempelvis gällande inkomst av kapital, privata pensioner samt tjänstepensioner.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa