Ansöka om höjt minimibelopp

LÄS MER

En brukare har rätt att ansöka om höjt minimibelopp vid varaktiga levnadsomkostnader som är fördyrande. Kommunen ska beakta vissa fördyrande kostnader i samband med beräkning av avgiftsutrymme, enligt 8 kap 8 § socialtjänstlagen.

Det finns ett generellt minimibelopp som avräknas från nettoinkomsten vid beräkningen av avgiftsutrymme. Detta minimibelopp beräknas täcka kostnader såsom el, tidningar, resor, möbler, husgeråd, hygienartiklar, kläder, kostnader för läkemedel och läkare upp till högkostnadsskyddet m.m.

Beslut om minimibelopp beviljas ett avgiftsår i taget.

Exempel på kostnader som kan höja minimibeloppet är:

  • Underhållsskyldighet/försörjningsplikt för minderåriga barn
  • Kostnader för god man/förmyndare/förvaltare
  • Förhöjda kostnader till följd av funktionsnedsättning, bl.a. för rehabilitering/habilitering inkl. resor

Förutsättningar

Om Ni kan styrka fördyrade levnadsomkostnader kan vård- och socialnämnden besluta om en höjning av minimibeloppet. För att göra bedömningen om levnadskostnaderna inryms i minimibeloppet eller inte, påvisas dessa kostnader, t ex via läkarintyg eller kvitton (du kan bifoga dokument i e-tjänsten). Kostnaderna ska vara av varaktig karaktär och av väsentlig storlek för att höjt minimibelopp ska beviljas.

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande för att kunna genomföra en ansökan.

  • E-legitimation (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)
  • Uppgift om sökande
  • Eventuella dokument för att bilägga ansökan
  • Arvodesbeslut om du är god man som gör en ansökan

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa